823. Kriste můj, jak o Tobě mlčet?

1. Kriste můj, jak o Tobě mlčet?
Jak jen bych Ti neděkoval?
Poznat směl jsem Tě tu na zemi,
mnohým směl přiblížit světlo Tvé.

Tak neopouštěj mě, já jen s Tebou chci být.
Každý den pro Tebe chtěl bych žít.
Jen Tvo jí milostí, veď mě do věčnosti,
do Tvého věčného světla.

2. Tvůrce můj avšak mnohým mýtus.
Pro mě jsi Spasitel Kristus.
Ty Pane čistíš hříšná srdce.
Utěšíš každý bol a smutek.

Tak neopouštěj mě, já jen s Tebou chci být.
Každý den pro Tebe chtěl bych žít.
Jen Tvo jí milostí, veď mě do věčnosti,
do Tvého věčného světla.

3. Nejvyšší, dej požehnání své
K službě nám pro Tebe, Pane.
Dej lásku, milosrdenství nám,
aby vždy Tobě chvála zněla.

Tak neopouštěj mě, já jen s Tebou chci být.
Každý den pro Tebe chtěl bych žít.
Jen Tvo jí milostí, veď mě do věčnosti,
do Tvého věčného světla.

Home