235. Můj Pán má klíč mých dalších dnů

Můj Pán má klíč mých dalších dnů, ó jak jsem rád! Vždyť kdy - by ji - ný vlá - dl jím neb Pán jeho svět-film rukám mým: mně hrozí pád, mně hrozí pád.

Co zítřek ne se, nevím dnes a pokoj mám. Když zasvitne den nový zas, hneb v branách jitra slyším hlas: vžyte' nejdeš sám, vždyte' nejdeš sám!

Že mdlý zrak nezří budoucnost, v tom klid je můj. Spíš cítím ruku vodící a slyším hlas mne těšice: jen důvěruj, jen důvěruj!

Ač nevím, kam mne povede, přec tolik vím: ON pečlivě bdí nade mnou a jemu všecku starost svou zde svěřit smím, zde svěřit smím.

Ó Jezu, to mi stačí vždy a šťasten jsem, že klíče všeho máš TY sám: jen proto tak se dobře mám na srdci Tvém, na srdci Tvém.

G, C, G, G/d, D, a, (a7), D7, G, D, G, G, G7, E7, a, G/h, D7, e, (G), C, D, G

Home