729. Starý kříž

1. Na dalekém kopci, vprostřed stromů a skal
přes šedi všech věků, starý kříž stál a stál
milióny lidí – každý, kdo ten kříž zná –
svoje štěstí našlo, jedním z nich jsem byl já.

Starý kříž, starý kříž nenápadný, však v něm
síla je, síla je, dnes jistě může všem
uzdravit rány vše a srdce hříšná,
každému, kdo přijde, otevřít nebesa.

2. Mezi nebem svatým a tou hříšnou zemí
propast strašná leží – věčné oddělení.
Ať chceš nebo nechceš, poslyš slovo Tvůrce:
kříž je jediný most ze země do nebe.

3. Na dalekém kopci viset na tom kříži,
uviděl jsem Tebe, můj drahý Ježíši.
Probodené ruce, krev z Tvých ran pryštící,
Boží lásku k lidem v očích Tvých zářících.

Home