A halál legyőzőjének

1. A halál legyőzőjének, Ki meghalt a Golgotán,
Zengjen hála, örömének Minden hívő ajakán!
Szenvedett az átokfán, Értünk mindent már elvégzett:
Sírjából föltámadott, Poklot, halált megrontott!

2. Hála himnuszt zengjen szívünk, Zúgjon égi örömár,
Hódolattal telve menjünk Hozzá, hol az élet vár!
Nem árt többé a halál, Múljék minden rettegésünk!
Rajtunk élet napja kél, Íme Jézus Krisztus él!

3. Majd ha egykor angyalszóra Új testben föltámadunk,
Az lesz majd a boldog óra, Dicsőséges hajnalunk.
Krisztus előtt hódolunk, S reánk ragyog fénylő arca.
Szemtől szembe látjuk Őt, A föltámadt égi Hőst.

4. Zengjünk Néki hálazsoltárt Buzgó szívvel, örömmel!
Szórjunk lába elé pálmát, Bensőnk hála töltse el!
Dicső hajnal támadt fel, Messze űzve éj homályát;
Jertek, zengjük szerteszét Jézus Krisztus győzelmét!

Home


Next song