A Jézus szeretete megtalált

1. A Jézus szeretete megtalált bűnömben,
Az Ő csodás kegyelme megmentett egészen.
Irgalmát mihez mérném, hisz följebb ér az égnél?
S mélyebb a tengereknél, ezt zengem örökké.

Refrén:
Ó, mily édes e szeretet, Évről évre édesebb!
Jézus nagy kegyelme, buzgó, szent szerelme,
Évről évre édesebb.

2. Lent járt és kelt Júdea poros útján hajdan,
A nép tolongott Érte, Ő szólt szép szavakkal.
Megtört szívet gyógyított, a vaknak szemet nyitott,
Szíve esdett értem is, értem, bűnösért is.

3. Ez a csodás szeretet veretett véresre,
Eltűrve mindent értünk ment fel a keresztre.
Az üdvözült szent néppel Őt áldjuk hálás szívvel,
Míg visszhangzik ég és föld Megváltónk nevétől.

Home


Next song