A szív honába fel üdén

1. A szív honába fel üdén,
Mert onnan árad égi fény!
Majd ott a lelkünk megpihen,
Ó, mily csodás e kegyelem.

Refrén:
Ott vár reánk a Kánaán,
A szívünk már legyen vidám!
Itt rámutat a hit, remény:
Előre hát vígan, üdén!

2. Itt lenn e puszta nem honunk,
Mert rajta csak átvonulunk;
Az égi hon amott virul,
A Jordán hűs hullámin túl.

3. E Jordántól nem rettegünk,
Mert száraz lábbal átmegyünk,
Az Úr velünk, mert Ő szeret,
Az égi honba felvezet. Refr.

4. Ó, boldog, édes állapot,
Amelyre az Úr elhívott,
Ő mindent jól elkészített,
Így nyertünk örök életet.

Home


Next song