Az Úré minden hatalom

1. Az Úré minden hatalom,
az áldás, bölcsesség.
Csak Őt illeti hála'dás,
az üdv, a tisztesség!
Így zeng a menny nagy kórusa,
az Úrnak hódolva.

2. Ott állnak mind a trón körül,
fejükön korona,
A két kezükben pálmaág,
rajtuk hószín ruha.
„A Bárányé a győzelem! ”
– Kiáltják szüntelen.

3. Megrendül tőle föld és ég,
úgy árad, zeng e dal:
A trónon ülő áldassék!
Övé a diadal!
És áment mond a mennysereg,
kit Jézus váltott meg.

4. Egy nap majd én is ott leszek
e boldog nép között,
És velük együtt éneklem:
Áldott az Egyszülött,
Ki népét vérén vette meg,
Ki lelkünk üdve lett!

Home


Next song