Az Úrhoz szálljon fel a hála

1. Az Úrhoz szálljon fel a hála,
Dicsének messze hangozzék!
Mert irgalmának nincs határa,
És hozzánk kedves lett az ég.

Ó, hívő lélek, áldjad Istent,
Őt dicsérd minden percedben,
Mert Nála leltél üdvöt itt lent,
S kegyelme él a szívedben!

2. Az Isten üdvünk, erősségünk,
Jóvolta hozzánk végtelen,
Ki érdem nélkül szerzett nékünk
Megváltást, ó, mily kegyelem!

Fel, Isten népe, zengő dalra,
Az Úrnak hálát énekelj,
Mert véled harcol erős karja,
És megsegít, hogy pálmát nyerj!

3. Az Isten jobbja mily hatalmas!
Az Ő szent karja mindig győz.
Ne félj hát, hívő, nem ártalmas
Az ellen többé, bár erős!

Nem halok én meg, mert ím élek
Azáltal, aki engemet
A bűnhaláltól védve védett.
Őnéki mondok éneket.

4. Áldott légyen az Úrnak népe,
Mely itt előtte térdepel:
Legyen egész Néki szentelve,
Kiket magához fölemel!

Az Úr az Isten, Hozzá vágyunk,
Ki hozzánk eljön csak hamar.
Áldozzuk fel hát Néki magunk,
És azt tegyük, mit Ő akar!

Home


Next song