Az Úr menváram énnekem

1. Az Úr menváram énnekem,
A zord viharban sziklavár!
Bár hullám csapdos zord éjben,
A szívem ott békét talál.

Refrén:
Az Úrban bízom én,
Ő a menváram,
A kősziklám, a menváram!
Ó, Jézusom, Tebenned
Megnyugszom én,
Te, zord viharban szikla vár.

2. A nap hevétől oltalom,
A zord viharban sziklavár,
Az éjszakában fénytorony,
Ködoszlató reménysugár.

3. Ha Ő szól, tenger csendesül,
A zord viharban sziklavár!
A lelkem Hozzá menekül,
Nem érhet engem semmi kár.

4. Te Üdvözítőm vagy nekem,
A zord viharban sziklavár,
Mert megmentetted életem,
Így rám a mennynek üdve vár.

Home


Next song