Az Úrnak népe összejön

1. Az Úrnak népe összejön,
Hogy áldja szent Nevét.
Letéve terhét, gondjait,
Szemléli Istenét.
Víg hálaszóra hangolva,
Elzengi énekét,
És hő imában mondja el
Az Úr dicséretét.

2. Ha hittel kérjük,
Istenünk A mélyből fölemel.
Feloldja gyászunk, vigaszt ad,
És karja átölel.
Elűzi gondunk fellegét,
Szétzúzza láncaink,
Fel hozza ránk szép hajnalát,
És örvendünk megint.

3. Dús asztalához ülhetünk,
Hol táplál felüdít,
Megszüntet lelki éhséget,
És bízni megtanít.
Szentlelke által támogat,
Új erőt ad nekünk.
Így járunk útján,
míg egykor Őhozzá érkezünk

Home


Next song