Áldjátok Őt, a mindenható Istent

1. Áldjátok Őt, a mindenható Istent,
A vigaszt nyújtó, erős, szent Urat!
Áldjátok Őt, aki a szelíd szívnek
Nagy tisztességet, örök üdvöt ad!

2. Áldjátok Őt, ki oly sok jót tett értünk,
És égi keggyel tekintett le ránk!
Áldjátok Őt, mert vakságunk és vétkünk
Elvette rólunk, és Ő lett Atyánk!

3. Áldjátok Őt, a minden jó kútfőjét!
Azzal, mit Ő ad, semmi föl nem ér,
Általa nyertünk örömet és békét,
Szívünk örökre Benne hisz, remél.

4. Áldjátok Őt, ki megváltotta lelkünk,
Mennyből leküldte értünk szent Fiát!
Áldjátok Őt, ki Lelkét adta nékünk,
Áldjátok Őt, az ég és föld Urát!

Home


Next song