Boldog az, ki nem jár

1. Boldog az, ki nem jár Gonosz tanácsán,
S balgaként meg nem áll A hit'len útján.
Csúfolódók nyelve Néki nem kedves,
De az Úr törvénye gyönyörűséges!

2. Folyó mellé plántált Gyümölcsfa lesz mind,
Ki a bűntől megvált, S él az Úr szerint.
Nincs a hitetlennek igaz békéje,
De van a hívőnek istenfélelme.

3. Gyümölcs terem rajta Idejekorán,
Minden ember látja: Áldás van e fán.
Bármi munkájában szerencsével jár,
Útját Isten őrzi, s így nem éri kár.

4. De a sok hitetlen: Száraz falevél.
Meg nem állhat egy sem, Elfújja a szél.
És ha eljön egyszer a nagy ítélet,
Az ily lélek nyer majd rettentő véget

5. Ám az igaz útja Ég felé vezet,
Dicső ország várja, Ott nyer lakhelyet.
Már e földön érzi a menny békéjét,
Bő áldás kíséri minden lépését.

Home


Next song