Csillagfényes éjszakán

1. Csillagfényes éjszakán
Angyal szózat hangzik,
Betlehemnek pusztáján,
Hol pásztornép tanyázik:

Pásztorok, ne féljetek,
Vígan örvendezzetek,
Mert földre jött, kit elküldött
Az Úr, az Isten néktek,
A ti üdvösségtek!

2. Hideg jászol szalmáján
Égi gyermek alszik,
Körülötte szállásán
Halk ének hangja hangzik:

Imádják a pásztorok,
Tiszta szívű jámborok.
Örvendeznek, hálát zengnek
Az Úr nagy jóvoltáért,
Egyszülött Fiáért.

3. Csillag támad Keleten,
Látják gazdag bölcsek.
Útra kelnek serényen.
És vélük drága kincsek.

Meglelik a Gyermeket,
Kit a csillag hirdetett;
Imádattal, ajándékkal
Előtte térdre hullnak,
S hódolnak, mint Úrnak.

4. Menjünk mi is jászlához
Örvendező szívvel,
Boruljunk le lábához
Mély hódolattal, hittel!

Isten Ő és Megváltó,
Atyánál közbenjáró.
Nem félelmes: nyájas, kedves.
Mint kisgyermek jött hozzánk,
Biztatón mosoly'g ránk.

5. Karácsonynak ünnepén
Hangozzék víg ének!
Mindenütt a földtekén
Ezt zengjék ifjak, vének:

Dicsőség az Istennek,
Békesség az embernek!
Az éj elmúlt, hitfény kigyúlt,
Az Isten gyermekké lett:
Nála az üdv s élet!

Home


Next song