Dicsőség, dicsőség

1. Dicsőség, dicsőség
Mennyben a nagy Istennek!
Béke légyen itt a földön
Minden igaz embernek!
Angyalének szárnyal zengőn,
S fenn az égen csoda fényesség:
Dicsőség! Dicsőség!

2. Serkenj fel! Serkenj fel!
Ébredj, ember, álmodból!
Lásd, az Isten Fiát küldi,
Hogy megmentsen a rossztól!
Bűnnek árnyát Ő elűzi
Sötét földről hitnek fényével;
Serkenj fel! Serkenj fel!

3. Pásztornép, pásztornép,
Betlehembe menjetek!
Isten Fiát imádjátok,
S ezt a jó hírt vigyétek;
Mindenfelé tudassátok,
Hogy a Gyermek ím a földre lép;
Pásztornép! Pásztornép!

4. Dicsőség, dicsőség,
Mennyben a nagy Istennek!
Itt a földön béke légyen
Minden igaz embernek!
Jertek, szívünk hálát zengjen,
Mert ma égből áradt üdvösség;
Dicsőség! Dicsőség!

Home


Next song