Egy csendes éjjel

1. Egy csendes éjjel hirtelen
fény áradt szerte szét,
És angyalének hirdette
a menny üzenetét:
„Az Úrnak dicsőség legyen,
e földön békesség,
A Messiás megszületett,
hadd hallja minden nép!”

2. Oly régtől hangzik már e hír,
ma néked újra szól,
A bűneiddel jöjj Hozzá,
mert Ő a Megváltó.
A csillag fénye felragyog,
és hívón int feléd,
Add Jézusnak a szívedet,
fogadd el nagy kegyét!

3. Míg gyorsan tűnnek napjaink,
már közel az idő,
Mit próféták meghirdettek,
hogy Krisztus visszajő.
Az égen, földön igazság
és béke árad szét,
Majd zengi népe boldogan
az Úr dicséretét!

Home


Next song