Egy hang kiáltja

1. Egy hang kiáltja: „Emberek,
A bűnből meg kell térnetek,
Mert elközelgett az idő!”
Ezt mondja az Útkészítő.

2. Nem állhat senki vétkesen
Az Úr elé, ha megjelen.
Csak Benne van megtisztulás,
Bűnbánóknak megújulás.

3. Ki megtér és a vízbe lép,
Hogy hitből bemerítkezzék,
Az Jézus Krisztust vallja meg,
És elnyeri az életet.

4. Az Úrban van az üdvösség,
A megtartás és menedék.
Ő ingyen adja irgalmát,
Ha hittel Őt befogadják.

5. Úr Jézus Krisztus, ó, segíts,
Hogy halljuk meg intéseid!
Küldd Lelked, mint megígérted,
És kérünk, adj üdvösséget!

Home


Next song