Egy kis názáreti házban

1. Egy kis názáreti házban
Áradt jóság, kedvesség.
Jézus nőtt testben, lélekben,
Áldott, jó kisgyermekként.

2. Add, Urunk, hogy e kisgyermek
Nőjön testben, lélekben,
Isten és emberek előtt
Hitben és kedvességben.

3. Hadd szülessen egykor újjá,
Add meg majd, hogy így legyen!
Híven szolgáljon e földön,
És a mennybe érkezzen!

Home


Next song