Ébredj, bizonyságtevő Lélek

1. Ébredj, bizonyságtevő Lélek!
Sion falára őrök álljanak,
Kik az örömhírt szólni készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap!
Hívásuk zengjen messze szerteszét,
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

2. Ó, bárha lángod fellobogna,
S ébredne föl sok nemzet fényinél,
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,
Aratna, mígnem elközelg az éj!
Urunk, e roppant, ért vetésre nézz:
A munka sok, a munkás oly kevés!

3. Küldd útra hírnökid csapatját,
És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy Igédnek készítve útját,
Hozzád vezessék földnek népeit!
Országod jöjjön el minél elébb,
Hirdetve szent Neved dicséretét!

Home


Next song