Én lelkem, zengj ma hálát

1. Én lelkem, zengj ma hálát,
Az Úrnak énekelj!
A menny és föld Királyát
Tiszteld szép énekkel!

Őt boldogan dicsérv
Magasztald lelkesen,
Szent színe elé lépve
Őt áldjad szüntelen!

2. A hatalom az Úré
A földön, mennyekben.
Bölcs, teremtő szavával
Ő mondta azt: Legyen!

Az ég, a föld, a tenger
És minden, ami szép,
Nagy Nevét áldva zengje:
A dicsőség Övé!

3. Bár én oly kicsiny vagyok,
Ezt mégis hirdetem,
A nagy Királyt imádom,
Hisz sok jót tett velem:

A lelkem megváltotta,
Sionhoz tartozom,
Most szent népével együtt
Nevét magasztalom.

4. Boldog kinek reménye
A Jákob Istene,
Az nem csalódik Benne,
Ha hű Hozzá szíve.

A legjobb részt megnyerte,
Nem rendül meg soha,
A mennyben készen vár rá
Szép, dicső otthona

Home


Next song