Feléd, kegyelmes Istenem

1. Feléd, kegyelmes Istenem,
Fordítom arcomat,
Segélyre várón, esdeklőn:
Halld meg fohászomat!

2. Csak Tőled jő az oltalom,
Én Istenem, Uram!
Ki mennyet földet alkotál
S mindent, mi benne van.

3. Ha fáradtság, vagy gyengeség
Leverne lábamról,
Te újra talpra állítasz
S megőrzöl mindenhol.

4. Nem szunnyadoz, nem alszik el,
Ki őrzi Izráelt,
Vigyázó szemmel néz reám,
Kíséri léptemet.

5. Az Úr megóv, véd biztosan,
Mindig mellettem áll,
Mint védő pajzs a jobbomon,
Elhárít tőrt, halált.

6. A nap hevében árnyat ad.
Nem rémít sápadt hold,
Mind éjjel-nappal lát az Úr:
Megóv és pártfogol.

7. Hű gondossága elkísér,
Míg járok útamon,
E léten át a holtomig
Mentsvár és oltalom

Home


Next song