Fel, lelkem, az Urat dicsérni

1. Fel, lelkem, az Urat dicsérni:
Serkenj fel, és ne késlekedj!
Teljes erőddel szolgálj Néki,
Mert Ő az Úr, te Istened!

2. Mind, amit alkotott szavával,
Szüntelen áldja Őt velem!
Énekkel, lanttal, hő imával
Dicsérjük Őt e szent helyen!

3. Nem látom Őt, de létét érzem
Annak, aki a Kezdet, Vég.
Őt hirdeti minden kis porszem,
Őróla zeng a mindenség.

4. Hirdeti ég, föld ékessége,
Mily nagy és bölcs az Alkotó;
Mert, ami láthatatlan Benne,
Műveiben meglátható.

5. Lelkem, imádjad nagy voltáért,
Műveinek értsd meg szavát!
Dicsérjed, ajkam, jóságáért,
Szívem egészen Őt szolgáld!

Home


Next song