Feltámadt Megváltómnak szolgálok

1. Feltámadt Megváltómnak
szolgálok, Ő a cél,
Ő itt van a világban, tudom,
hogy most is él.
Szemlélem nagy kegyelmét,
hallom szelíd szavát,
És gyorsan jön, ha hívom,
leghűbb Barát.

Refrén:
Ő él, Ő él,
Úr Jézus ma is él,
Beszél velem és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él,
és üdvöt ad nekem!
Ha kérdezed, honnan tudom:
Itt él a szívemben!

2. Amerre nézek, látom
a gondos, hű kezet.
Bár szívem néha fárad,
de mégse csüggedek.
Ha zúgó fergeteg jön,
sosem hagy engem Ő,
Míg fénylő napja
felkél és visszajő.

3. Most ünnepelj, te szent nép,
és szóljon éneked,
A győztes, nagy Királynak
mind hálát zengjetek!
Ő mindenek reménye,
úgy senki nem szeret,
Nincs Nála senki jobb,
szebb, nincs kedvesebb.

Home


Next song