Glória szálljon - kánon

Glória szálljon a mennybe fel,
Jöjjön a földre a béke el,
És az emberi szívbe a jóakarat!
Ámen, ámen!

Home


Next song