Hajlékunk voltál Istenünk

1. Hajlékunk voltál, Istenünk,
Minden időben nékünk,
Még mielőtt az ég, a föld,
A fénylő nappal feltűnt.

Te voltál, élsz és megmaradsz,
Éveid el nem fogynak!
Mindenható Úr földön, égen,
Mindörökké Te vagy.

2. Jól láttad múló életünk,
Sok nehéz, titkos vétkünk,
Nagy irgalmadból szent Fiad
E földre küldted értünk.

Ő bűnhődött meg helyettünk,
Megváltott vére árán,
Jóságát látva zengjen ének,
Mert értünk halt a fán!

3. Rád bízzuk újra életünk,
Térj vissza ismét hozzánk!
Jó reggel áraszd nagy kegyed,
Jöjj vidámítsd meg orcánk!

Szent műved lássék népeden
És fiain dicsfényed,
Mit kezünk munkál, kérünk, tartsd meg,
Ó, áldd meg népedet!

Home


Next song