Halleluja, legszebb hajnal

1. Halleluja, legszebb hajnal,
Szebb, mintsem azt gondolnám;
Nincs ma szívem telve bajjal,
Isten áldott szent napján!
Bensőm örvend boldogan,
Mert ma kedves napja van.

2. Lelkemnek nyugalomnapja
Ez az áldott vasárnap.
Bűnhomályt ez szétoszlatja,
Tőle minden áldást kap.
Üdvösségnek órája,
Mely a szívet átjárja.

3. Mennyi jót ád nékem Isten,
Azt én el sem mondhatom!
Égi harmat éltet engem,
Felüdít, ha szomjazom;
Életkenyér vár reám
Isten gazdag asztalán.

4. Nyugodjatok, földi dolgok,
Én ma másként dolgozom!
Rólatok ma én lemondok,
És az Úrban megnyugszom.
Úgy sem illik hozzám ma Más,
mint szent szolgálata.

5. Áldd meg szolgáidnak szavát.
Te nyisd meg az ajkukat!
Meg ne vessék tanítását,
Kik ma hallják szavukat!
S ha gyermekid esdenek,
Atyánk, mondd rá ámened!

Home


Next song