Hangozzék fel hálaének

1. Hangozzék fel hálaének
Az Úr népe ünnepén.
Isten örök nagy Nevének,
Mert hordozott szent kezén!
Mily jó nékünk:
Itt van vélünk,
Tőle jő az erő, áldás,
Bűnbánatra megbocsátás.

2. A szövetség követének
Mondjunk zengő hozsannát,
Ajka szent leheletének
Nyissuk szívünk ajtaját!
Közel s távol Minden szájról,
Hol csak megváltottak élnek,
Csendüljön fel hálaének!

3. Ó, nézzétek, Isten népe,
Mint menyasszony, olyan szép!
Megmosta a Bárány vére,
Boldog, hogy Urához lép.
S majd az égben,
Dicsőségben
Nem hull könnye soha többé,
Halleluját zeng örökké!

Home


Next song