Ha néha-néha bús vagyok

1. Ha néha-néha bús vagyok
És szívemben ellankadok,
Bár itt e földi gondokon
Letörni nincs okom,
Én bízva Jézushoz megyek,
Hogy felvidítsa szívemet,
A rossz kedély és bú helyett
Örömmel töltse meg.

2. A Megváltóra gondolok,
Ki minket arra oktatott,
Hogy ne aggódjunk,
mert Atyánk
Gondot visel reánk!
És így eszembe jut nekem
Egy kedves, lelki énekem,
És éneklem azt csendesen,
De mindig édesen.

3. Majd egyre hangosabb lesz ez,
Míg szívem tűzzel telve lesz,
És lényemen fény árad át,
Elűzve a homályt.
Ím, látom Jézust, üdvömet,
A mennyben drága részemet!
És bú helyett a lelkemet
Örömmel tölti meg.

Home


Next song