Ha zendül az Úr Lelke

1. Ha zendül az Úr Lelke, Mennyből alájövő,
S szétjár éltet lehelve: Ó, az dicső idő!
Ha bűnösöknek ezre Az Úrhoz menekül,
Akkor a hívek lelke Boldogságtól hevül.

2. Ha kél igaz bűnbánat,
És könny fakad nyomán,
Sok szívben hő vágy támad A békesség után;
Ha néma nyelvek szólnak, És látnak a vakok,
A büszkék meghajolnak: Ezek dicső napok!

3. Istennek szent Igéje
Hangzik körös-körül:
A Krisztus drága vére Minden bűnt eltörűl.
Kit bűne tűzként éget,
S ki hordoz nagy terhet,
Találni békességet
Mind Jézushoz siet.

4. Ó, küldd alá, nagy Isten, Lelked leheletét,
Hogy Hozzád hadd siessen, Ki Tőled távol még!
E széles földnek népe,
Hogy Krisztusé legyen,
S dicséretét hirdesse
Itt és a mennyben fenn!

Home


Next song