Hálát adunk, jó Atyánk

1. Hálát adunk, jó Atyánk,
Hogy tanítottál a jóra.
Oly sok áldás hullott ránk,
Drága volt nékünk ez óra.
Bárcsak mindaz, mit hallottunk,
Tündökölne folyton rólunk!

2. Jelen voltál Igédben,
Benne áldást, erőt nyertünk.
Véssed lelkünkbe mélyen,
Mit szavadban megismertünk!
Áldott Lelked fénye mellett
Adj nekünk sok győzedelmet!

Home


Next song