Hittel nézek keresztfádra

1. Hittel nézek keresztfádra,
Üdvözítő Jézusom,
Értem mentél Golgotára,
Hogy lelkem mennybe jusson.
Keresztfán hangzott mondásid,
Mint utolsó tanításid,
Bármeddig tart életem,
Soha el nem feledem.

2. Míg átkoztak ellenségid,
Imádkoztál üdvükért:
ATYÁM, Ó,
BOCSÁSS MEG NÉKIK,
Ne sújtsd őket bűnükért!
Add, hogy szívből megbocsássam,
Ha megbántott embertársam,
Tegyek így példád szerint! -
Tanításod erre int.

3. Megszántad a gonosz latrot,
Mert megbánta vétkeit,
A bűnöst is Te megtartod,
Ha van benne élő hit;
Az utolsó nehéz harcon
Vigasztalást szavad adjon,
Hogy MÉG MA VELEM LESZEL,
ORSZÁGOMBA érkezel!

4. Tanítványod s anyád sirat,
De letörléd könnyüket:
ÍMHOL ANYÁD – ÍMHOL FIAD –
S összekötéd szívüket.
Add, hogy kövessem példádat,
Pártoljam, kit sújt a bánat;
Minden embertársamat
Szeressem, mint magamat!

5. Mily nehéz volt szenvedésed,
Mint tépett a gyötrelem!
Fájón hallom bús kérdésed:
MÉRT HAGYTÁL EL ISTENEM?
Ha nem bírom a keresztet,
S már-már elcsüggedni kezdek,
Ó, ne hagyj el engemet,
Segítsd vinni terhemet!

6. Kínod egyre gyötrőbbé vált,
S így szóltál: SZOMJÚHOZOM…
Ám amit a gonosz kínált,
Nem ízlelted ajkadon.
Míg tart földi bujdosásom,
Te olthatod szomjúságom;
Nyújtsd az élet italát,
Mely üdítő enyhet ád!

7. Bevégződött földi pályád,
Véget ért a szenvedés.
Tőled nyerek én is pálmát,
Nem fenyeget büntetés.
Ha majd int a halál réve,
Éltem végpartjához érve
Mondhatok szent éneket:
MINDEN ELVÉGEZTETETT!

8. A sír éjétől nem félek,
Mert, Uram, benned hiszek,
Túl a síron újra élek,
S örökre Nálad leszek.
Akkor neved dicsőítve,
ATYÁM, A TE KEZEIDBE
AJÁNLOM ÉN LELKEMET,
Végy magadhoz engemet!

Home


Next song