Hittem Benned

1. Hittem Benned,
s most íme, zengek
Irgalmad nagy tetteiről:
Értem ontott ártatlan véred
Minden vétket, bűnt eltöröl.

Zengek Néked, mert a halálod
Értem mindent elvégezett,
Üdvöt szerző isteni Bárány
Sok vétkemért megöletett.

2. Hittem Benned, s most íme látlak
Följebb, mint a zord Golgotán;
Nézlek Téged, mint győzedelmest,
Kit fény ékít szent homlokán.

Szószóló vagy fönt az Atyánál
Minden szívért, aki Tiéd,
Mert mennybéli fegyvereiddel
A Sátánt a földre veréd.

3. Hittem Benned,
mennyei Bárány,
Tövisekkel ékesített,
Méltósággal megkoronázva
Most kormányzod fönn az eget.

Ítélkezni majd mikor eljössz
Élők s holtak dolgairól,
Mennyben, földön és a pokolban
Meghódolva mind leborul.

4. Hitből zengve száll fel a hálám,
Légyen Tiéd a tisztelet;
Hű Megváltó, mennyei Főpap,
Úr vagy minden más úr felett.

Isten áldott szent Fia, jöjj el
Fényárban, ég angyalival,
Felhők szárnyán nagy diadallal Jöjj,
Úr Jézus, jöjj mihamar!

Home


Next song