Hogy fogadjalak Téged

1. Hogy fogadjalak Téged,
Megváltóm, nagy Király?
Hogy hódoljak Előtted?
Szót ajkam nem talál!
Ó, kérlek, gyújtsd meg bennem
Hit-adta fényedet,
Hogy tisztán lássa lelkem
Nagy dicsőségedet!

2. Zöld olajágat s pálmát
Szór Sion Teeléd.
Zeng zsoltárt és hozsannát.
A lelkem most Feléd.
Csak Néked hódol szívem
És dicsér szüntelen,
Készséggel szolgál híven
Az egész életem.

3. Elhagytad trónod értem,
Hogy nékem békét hozz;
Lejöttél szánva éltem,
Énhozzám, koldushoz.
A biztos ösvényt égbe
Én balga, elvesztém,
De jöttél, hogy az éjbe
Fényt ragyogtass felém.

4. Ezt jól elmédbe véssed,
Kit bánat ért vagy gyász,
És lelki szenvedésed,
Sok bűnöd megaláz:
Az üdvös segély készen
Az ajtód előtt áll,
Örvendj hát új reményben,
Megváltód földre száll!

Home


Next song