Isten Fia a földre jött

1. Isten Fia a földre jött,
És megtalált a bűn között.
A vétkemért Ő bűnhődött,
Szeretve fölemelt.

Refrén:
Az ingoványból engemet
Szelíd kezével fölemelt.
Az éj után jött fénysugár.
Zengd ajkam ezt:
Ő fölemelt!

2. Mielőtt még hallám e szót,
Nem tudva, hogy bűnös vagyok;
Hívó szava megragadott
S kegyesen fölemelt.

3. Most szívem vallja boldogan,
Hogy Nála éltem üdve van.
Nem tudom, mint lehet s hogyan:
Ily bűnöst fölemelt.

Home


Next song