Istennel én megbékülék

1. Istennel én megbékülék,
És így lett Ő Atyám.
Átok helyett az üdvösség
Napja ragyog reám,
Napja ragyog reám.

2. Elküldted értem szent Fiad,
Hogy gyermekeddé tégy.
Ő szenvedett bűnöm miatt,
Ezért, ó, áldott légy,
Ezért, ó, áldott légy!

3. Dicsérlek este, reggelen
Sok szenvedésedért,
Dicsérlek Téged szüntelen
Kiontott véredért,
Kiontott véredért!

4. E drága frigy oly jó nekem,
Megnyugtat, boldogít!
Kezébe tettem életem:
Atyám véd, gyámolít,
Atyám véd, gyámolít.

Home


Next song