Itt állok jászolod felett

1. Itt állok jászolod felett,
Ó, Jézusom, Királyom,
Elhoztam minden kincsemet
Ajándékul, Megváltóm.
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam Néked mindenem,
Hogy kedves legyek Néked!

2. Nem éltem még e föld színén:
Te értem megszülettél.
Még Rólad mit sem tudtam én.
Tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.

3. Mély síri éjben vártam én:
Fölkelt a nap rám Véled.
Terólad ömlik rám a fény,
A béke, boldog élet,
A lélek ékességei;
Belőlük hitnek mennyei
Szép tisztasága árad.

4. Csak nézlek boldog szívvel én,
S nem győzlek nézni Téged.
Szóm és erőm mind oly szegény,
Hogy elmondhassa Néked:
Bár felfoghatna Tégedet
Az emberszív és ismeret,
Hogy megfejthesse titkod!

5. Megváltóm, egy kérésemet
Nem vetheted meg nékem:
Hogy szívem mélyén Tégedet
Hordozzalak hűségben;
Hogy bölcsőd, szállásod legyek,
Jöjj, Jézus, tölts el engemet
Magaddal, nagy örömmel!

Home


Next song