Itt jó nékem

1. Itt jó nékem, az Úr szent házában, Az ő népe között!
Oly boldog itt a lelkem valóban,
Hisz nyer sok örömöt!

A szívemet kitárom Az Úr színe előtt,
Szent dicsőségét látom Itt minden más fölött.

2. Itt van az Úr, ki engem felüdít, Ki oly szeretve véd,
Ő nyájasan, szelíden rám tekint,
S árasztja kegyelmét.

Ő ád vigaszt énnékem, Tesz hitben erőssé,
Nem hagy el bajban, vészben, Vezérel menny felé.

3. Itt van népem, az Úrnak szent népe,
Mely vélem egyetért.
Bízva küzdünk testvéri egységbe'
Az üdvös egy célért.

Köröttünk zúgó tábor Kél harcra ellenünk,
Ám a világ zajától E hajlék védelmünk.

4. Itt a helyem, Uram, itt maradok,
Tartsd nékem e helyet,
Add számomra e boldog tudatot,
Hogy kincs ez, kincs felett!

Segíts ide sietnem, Mikor az óra int,
Hogy teremje ittlétem Üdvöm gyümölcseit!

Home


Next song