Jertek mind, társaim

1. Jertek mind, társaim,
most a szent munka vár,
Fel tehát, szorgosan,
küzdjük meg a csatát!
Ád az Úr mindennap nékünk lelki erőt,
Mesterünk megy elől,
híven kövessük Őt!

Refrén:
Tettre fel, szent az ügy,
Munka vár mindenütt!
Ó, mily szép győzelem,
Jöjj, dolgozzunk,
míg jő az Úr!

2. Menjünk megkeresni azt,
aki elveszett,
Hozzunk Megváltónkhoz fáradt, bús lelkeket!
Hintsünk mindenüvé
lelki fényt, hogy az éj
Távozzon mihamar,
múljon el a veszély!.

3. Istenünk nagy kegyét
mondjuk el igazán:
Értünk adta Fiát,
ki meghalt Golgotán.
Nyitva van már a menny,
kész az üdv teljesen,
Melyet oly gazdagon,
ingyen bárki vehet.

Home


Next song