Jertek hálaadással

1. Jertek hálaadással,
Buzgó énekmondással
Istenünk, az Úr elé,
Ki éltünk megőrizé!

2. Ím, időről időre
Így haladunk előre;
Az óévből az újba
Atyánk áthozott újra.

3. Annyi bajban, ínségben,
Sok nagy rettegésekben,
Számtalan vész, baj között
Szent kezével megőrzött.

4. Áldjuk szent kegyelmedet,
Jó Atyánk, mely így vezet;
Áldjuk azt a hű szívet,
Amely minket nem feled.

5. Ó, mi kegyes Istenünk,
Légy tovább is mivelünk;
Hű kezedet el ne vond,
Hogyha bánt a bú és gond!

6. Szüntess minden ínséget,
Adj áldott békességet;
Terjeszd ki ránk szent karod,
Áldj meg kicsinyt és nagyot!

7. Urunk, jöjj Szentlelkeddel,
Mindnyájunk szívét töltsd el,
Hadd éljünk oly életet,
Amely kedves Teneked!

8. Atyánk, örök szeretet,
Add nekünk mindezeket!
Tetőled kér hű néped
Áldott, boldog új évet.

Home


Next song