Jézus az Úr!

1. Jézus az Úr! - Ezt harsogja a tenger,
Zúgja a szél, visszhangja kél, zengi a bérc…
Jézus az Úr! - Ó, halld, te gőgös ember,
Nap, Hold és mill'jó csillag mind Róla beszél.

Refrén:
Jézus az Úr! Jézus az Úr!
Őt áldja minden nép és nyelv,
Jézus az Úr!

2. Jézus, az Úr, elhagyva égi trónját,
Földünkre jött és bűnhődött a Golgotán.
Jézus, az Úr, mint áldozati Bárány
Elvérzett minden vétkünkért a keresztfán.

3. Jézus az Úr! Ő nem maradt a sírban,
Föltámadott és így hozott új életet.
Jézus, az Úr, elküldte drága Lelkét,
Hogy általunk is hirdesse dicső Nevét.

Home


Next song