Jöjj, Isten népe

1. Jöjj, Isten népe, szenteld ma
Néki e hajlékot,
Az Úrnak, kinek irgalma
A bűnből megváltott!

Széttörte súlyos láncodat,
Megadta szabadságodat,
Hogy újult szívvel énekelj,
Őt áldva háladalra kelj!
Most újolag,
Add szíved az Úrnak!

2. Ó, szeresd szívből hőn tehát
A te hű Istened,
Ki téged soha el nem hágy,
Bármi tör ellened!

Ő késztette a szíveket,
Hogy adják segítségüket
E hajlék építéséhez,
Mely Néki s nékünk kedves lesz
Őt áldjátok, Jóvoltát lássátok!

3. Ma híven tégy ígéretet
Az égi Felségnek,
Hogy mindenkor e szent helyet
Betölti dicsének!

Úgy szemléld ékes templomát,
Mint jóságának zálogát;
Hol tisztán hangzik az Ige,
Az üdvösségnek jó híre!
Ó zengjünk hát
Szívből halleluját!

Home


Next song