Jön a Krisztus

1. Jön a Krisztus! Némuljon el
Minden jaj és panaszszó!
Ma e földön jó hír zengjen,
Csüggedt szívet gyógyító:
Jön a Krisztus! – Jöjj, mi várunk,
Nagy Királyunk, Megtartónk!

2. Bár e földön meggyaláztak,
Értünk haltál kínhalált,
Majd a népek mind meglátnak
Visszatérni, mint Királyt.
Jön a Krisztus! - Vidd e hírnek,
Bátorító vigaszát!

3. Néped immár várva várja
Azt, hogy meglásson Téged;
Hószín tiszta gyolcsruhában
Ünnepet üljön Véled.
Jön a Krisztus! - Hódolj Néki,
Mert Övé a tisztelet!

4. Szíveinkben szent reménnyel,
Szálljon hangos énekszó,
Visszhangozza föld az éggel
Ezt a jó hírt biztatón:
Jön a Krisztus! – Jöjj, mi várunk,
Nagy Királyunk Megtartónk!

Home


Next song