Jövel Jézus, lelkem hő szerelme

1. Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme!
Tenélküled szívem hova lenne?
Ó, jöjj, Királyom,
Örömöm csak Te vagy e világon!

2. Ellenségem oly sok és hatalmas,
Olyan vagyok mint a felvert szarvas.
Eltikkad ajkam,
És nincs forrás itt e sivatagban.

3. Hitem pedig, mint a változó hold,
Hamar elfogy, tölte alighogy volt;
Hol felhat égig,
Hol meg elhal s a homályban késik.

4. Kövér esztendőkre a soványak
Hitemben is gyakorta beállnak.
Bár szép a kezdet,
Még a célig minden el is veszhet.

5. Kishitűen míg én tétovázok,
Megindulnak, el is hagynak mások;
S megszégyenülve
Bánatimat öntöm sűrű könnybe.

6. Ha elhamvad hitem mécsvilága,
Szentlelkedet, Uram, fuvalld rája!
Lobogjon újra,
Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa!

7. Azért, Uram, jövel közelembe,
Ruhád szélét kezem hadd illesse!
Jer, drága vendég,
Veled tér be hozzám a békesség!

Home


Next song