Kedves Jézus, itt vagyunk

1. Kedves Jézus, itt vagyunk
Szent Igédre vágyó szívvel.
Gyújtsad lángra buzgalmunk,
Hogy hallgassuk figyelemmel!
Jöjj miközénk, hogy e hajlék
Élő templomoddá váljék!

2. Értelmünket s lelkünket
Sötét éj, homály borítja,
Míg Szentlelked elménket
Fénnyel meg nem világítja.
Üdvös eszmét és jó tettet
Csak Te vagy az, ki teremthet!

3. Dicsőséges Fényvilág,
Kit Atyánk leküldött nékünk,
Tégy készekké, szállj le ránk,
Nyisd meg ajkunk, fülünk, szívünk;
Buzgó imánk, éneklésünk
Jusson Eléd, esdve kérünk!

Home


Next song