Ki Istenének átad mindent

1. Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak Belé veti,
Azt folyton áldja, őrzi itt lent,
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.

2. A súlyos gondok mit használnak,
A sóhaj és jajszó mit ér,
Ha sebeink még jobban fájnak,
S mindennap
kínunk visszatér?
Így terhünk egyre súlyosabb,
Ha lelkünk búnak helyet ad.

3. Csak légy egy kissé áldott csendben:
Magadban békességre lelsz,
Az Úr-rendelte kegyelemben
Örök, bölcs célnak megfelelsz!
Ki elválasztá életünk,
Jól tudja,
hogy mi kell nekünk.

4. Zengj hát az Úrnak, s járd az útat,
Mit éppen néked Ő adott;
A mennyből gazdag áldást juttat,
S majd Jézus ád szép, új napot!
Ki Benne bízik és remél,
Az mindörökké Véle él.

Home


Next song