Krisztus egyházának őre

1. Krisztus egyházának őre,
Állj Sion magaslatán!
Kiálts a bűnt cselekvőre:
Sírjon szánalmas sorsán!

Hasson e szó mindenkire:
A szűk kapun menjetek be!
Ott vár minket Jézusunk,
Hozzá csak így juthatunk.

2. Dorgáld, intsd a gőgös szívet,
A fáradtat vigasztald!
Akik Jézushoz megtértek,
Menny felé irányítsad!

Neveld jól az ifjúságot,
Óvjad őket mint virágot!
Legyen lelkük bűntől ment,
Kegyelemmel megszentelt!

3. Hintsd a tiszta igazságot,
Légy jó pásztor, tanító!
Legyen szolgálatod áldott,
Épüljön a hallgató!

Hirdesd Jézus kínhalálát,
Tedd kedvessé keresztfáját,
Hogy sok lélek megtérjen,
Jézusban üdvöt nyerjen!

4. Kövesd mindig a jó Pásztort,
Légy szelíd és türelmes!
Kérj sok erőt, bátorságot,
Így lesz élted győzelmes!

Példa légy a nyáj számára,
Hogy mind, aki élted látja,
Üdvös jóra buzduljon,
S Krisztus útján hűn járjon!

Home


Next song