Köszonjük az Úrnak

1. Köszönjük az Úrnak
Hű szívvel, szájjal, tettel,
Hogy oly nagy dolgokat
Tesz vélünk s mindenekkel!

Ki gyermekségünktől
Gondviselőnk nekünk,
Megszámlálhat'lan jót
Tesz folyton mivelünk…

2. Örök nagy Istenünk,
Amíg e földön élünk,
Állandó békét adj
És vidám szívet nékünk!

Jobboddal támogass,
Ne hagyd el népedet,
Ha törne vész reánk,
Mutasd kegyelmedet!

3. Dicséret Őnéki,
Atyának és Fiúnak
És a Szentléleknek!
Dics a Mindenhatónak!

Övé a tisztesség,
Háromegy Istené,
Ki volt, ki van,
ki lesz Öröktől örökké!

Home


Next song