Lelkem, nézd a Golgotát

1. Lelkem, nézd a Golgotát,
Állj meg, Jézus keresztjénél!
Szemléld kínját, bánatát:
Ó, bárcsak jobb útra térnél!
Kőnél keményebb volnál,
Ha itt meg nem indulnál.

2. Nézd, mily szörnyű ez a kép:
Jézus függ a kínok fáján;
Vére folyik patakként,
Nyílt seb tátong kezén, lábán!
Ó, hát az sem indít meg,
Szemei hogy megtörnek?

3. Isten tiszta Báránya,
Mindezt bűnöm tette Véled!
Átvert szíved vér-árja
Szerzett nékem üdvösséget.
Hogy ne ártson a halál,
Értem sírba leszálltál.

4. Mondd, Uram, mit adhatnék
Váltságodért hálaképpen!
Szívem gyarló ajándék:
Néked szánom én egészen…
Add, hogy Véled éltemben
Eggyé legyek mindenben.

Home


Next song