Megváltott Jézus

1. Megváltott Jézus szent vére árán,
Szenvedett értem
a Golgotán.
Pecsétje rajtam
Szentlelke által,
Gyermeki hittel járok nyomán.

2. Mint egykor Jézus, a vízbe léptem,
Hogy tegyem
Istenem akaratát.
Halálba hullt már bűnfoltos éltem,
Jézusban nyertem feltámadást.

3. Sok mill'jó angyal örvend és ujjong:
Egy bűnös megtért, hazatalált.
Ragyogó hajlék vár fönt a mennyben,
Ahol majd Jézus ad koronát.

Home


Next song