Megváltottak Fejedelme

1. Megváltottak Fejedelme,
Benned örvendezünk ma,
Benned, halál meggyőzője,
Benned, dicsőség Ura.

Sötét sír nem tartott fogva,
Föltámadtál harmadnapra;
Győztél halál, bűn felett,
Hogy mi is éljünk Veled.

2. Halál kínja, sírnak éje
Többé nem támad Reád;
Lelki gyötrelmidnek vége,
Kiittad a kínpohárt.

Dicső testben fölkerested
az elcsüggedt tizenegyet,
Ajkad békét szólt nekik,
S bátorrá lett mindegyik.

3. Többször megjelentél köztünk
Mintegy negyven napon át;
Beszéltél és ettél vélük,
Látták öt sebed nyomát.

Vigasztaló volt beszéded
S újból hitre hívta őket,
Örvendeztek, csodáltak,
Mikor élve megláttak.

4. Jézus Krisztus, látott Téged
Több, mint ötszáz tanítvány;
Látván, újból hittek Benned
Megjelenésed nyomán.

Végül Pálnak jelentél meg,
Ennek a nagy ellenségnek,
Aki megtért, hitt benned,
S Igéd bátor hőse lett.

5. Jézus, akik Téged láttak,
Mind ezt mondják hangosan:
Ő él, sírjából föltámadt,
Ki hisz benne, mentve van.

Világ üdvét véghez vitte,
Hallja hát a földnek népe:
Jézus többé nem halott,
Láttuk Őt, föltámadott!

Home


Next song