Mely igen jó

1. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni.
Felségednek, én Uram, énekelni,
Szent Nevedet dicsérvén magasztalni,
És mindenütt e világon hirdetni.

2. Igen reggel irgalmadat hirdetni,
Igazságod éjjelente gondolni,
Hegedűvel, orgonával zengetni,
És éneklő szerszámokban tisztelni.

3. Csudaképpen én vigasztalást vészek,
Hogyha minden dolgaidra tekintek.
Kezeidnek munkájában örvendek,
Teremtőmnek, Megváltómnak éneklek.

4. Rólad, Uram, akik megemlékeznek,
Mint a pálmafa, úgyszintén zöldellnek,
Mint cédrusfák, ugyan meggyökereznek
Az igazak, kik igaz hitben élnek.

5. Vallást tesznek minden emberek előtt,
Hogy az Isten igaz mindenek fölött;
Hamisságot soha nem cselekedett,
Mint kőszikla, Ő ád nagy erősséget.

Home


Next song